Verkoopvoorwaarden

Laatste herziening: 16/07/2018

Welkom bij Birkenstock

Bedankt dat u onze producten en diensten gebruikt. Dit document beschrijft de verkoopvoorwaarden van de e-shop van LANAFORM. Voor u overgaat tot aankoop, verzoeken we u deze bepalingen te lezen, te begrijpen en te aanvaarden.

Elk artikel geeft eerst een bondige beschrijving van de algemene verkoopvoorwaarden. Deze zijn niet juridisch bindend.

1. Identificatie van de verkoper

Lanaform, naamloze vennootschap ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 430 525 392, gevestigd in de Rue de la Légende, 55 te 4141 Sprimont (België).

Intracommunautair btw-nummer: BE 0430.525.392.

Coordonnées de contact du service à la clientèle :

Contactgegevens klantendienst: rue de la Légende 55, 4141 Louveigné (België)

Tel : +32 4 360 92 91

FAX : +32 4 360 97 23

E-mail : info@lanaform.com // info@birkenstock.be


2. Definities

Hier volgen enkele definities die in onderhavige verkoopvoorwaarden worden gebruikt.

Deze website wordt beheerd door LANAFORM. In deze website verwijzen de woorden ‘Birkenstock, ‘LANAFORM’, ‘LANAFORM nv’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ naar LANAFORM.

Onze website, alle informatie die erin is opgenomen en de diensten die erin worden aangeboden, worden hierna de Birkenstock-diensten (of onze diensten) genoemd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke verkoop die door LANAFORM wordt gesloten voor eigen rekening en voor rekening van onze opdrachtgevers.

Elk bedrijf dat ons gemachtigd heeft om een van zijn producten op onze website te verkopen wordt een leverancier genoemd.

Elke persoon die onze diensten wil gebruiken en die voldoet aan onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, wordt hierna een klant (of u) genoemd. Een gebruiker is een bedrijf dat of een persoon die onze website bezoekt en gebruikt.

Elke bestelling door een klant in overeenstemming met de voorwaarden, wordt hierna een bestelling genoemd.


3. Aanvaarding van deze onlineverkoopvoorwaarden

Hier volgen enkele algemene voorwaarden.

De aankoop van een goed of een dienst, of het creëren van een ledenruimte, houdt in dat de gebruiker onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt en bevestigt dat hij er kennis van heeft genomen. Voor de consumenten kan deze aanvaarding bestaan in het aanvinken van het vakje naast de zin voor de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. Het aanvinken van dit vakje heeft dezelfde waarde als een handtekening van de gebruiker. Voor professionals geldt het valideren van de bestelling als aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden.

Bij de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat de gebruikers over het nodige juridische vermogen beschikken om dit te doen. Wanneer de gebruiker minderjarig is of niet over dit juridische vermogen beschikt, verklaart hij dat hij toelating heeft van een voogd, een curator of van zijn wettelijke vertegenwoordiger.


4. Registratie

Om sommige diensten te gebruiken, moet u een eigen account aanmaken op deze website. Zorg ervoor dat u de rechten van andere personen of entiteiten niet schendt en houd uw wachtwoord geheim.

Een gebruiker van de website die geen klantennummer heeft, moet een inschrijvingsprocedure volgen. Vervolgens ontvangt hij zijn klantennummer.

Om sommige diensten te gebruiken, moet een account op deze website geregistreerd worden. Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich op onze website registreert als potentiële contractant van LANAFORM, deelt ons door zijn registratie zijn persoonsgegevens mee. (Zie gebruiksvoorwaarden, artikel 4) en het Beleid ‘persoonsgegevens’.


5. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid voor de verkoopprocedure

In sommige gevallen, zoals in geval van overmacht, indirecte schade, gebruik in een land met een andere wetgeving, … is onze aansprakelijkheid beperkt of nihil.

Globaal zijn we enkel gebonden door een middelenverplichting. Onze aansprakelijkheid op basis van onderhavige algemene voorwaarden is beperkt tot een bedrag gelijk aan de bedragen die werden of moeten worden betaald bij de schikking die aan de basis van die aansprakelijkheid ligt, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken handeling.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van een gesloten overeenkomst als gevolg van overmacht (zoals onvoorziene beschadiging van het materiaal, brand of schade aan de productie-installaties en -toestellen, onderbreking van de energiebronnen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de personen die en het materiaal dat we nodig hebben om onze verplichtingen uit te voeren en waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk (of gewoon veel duurder) wordt.

Voor de gekochte producten zijn wij op basis van onderhavige voorwaarden niet aansprakelijk voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstverlies, schade of kosten die daarvan het gevolg kunnen zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en de aankoop van een product. Wanneer de producten niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kunnen worden, met name wegens onverenigbaarheid, kan dat geen aanleiding geven tot schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid, behalve in geval van een gebleken verborgen gebrek, non-conformiteit, defect of uitoefening van het herroepingsrecht als dat van toepassing is, dit wil zeggen wanneer u geen professional bent en de overeenkomst om een goed of een dienst te ontvangen de herroeping toelaat volgens de artikelen van boek VI van het Wetboek van economisch recht.

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen wanneer de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd niet wordt nageleefd. Voor u een bestelling plaatst, moet u zich bij de bevoegde autoriteiten van uw land ervan vergewissen of dit product mag worden ingevoerd of gebruikt.


6. Prijsmodaliteiten

Onze prijzen zijn inclusief btw en een recyclagebijdrage. De leveringskosten zijn echter afhankelijk van de bestelling. De prijzen op uw factuur zijn vast en definitief.

De verkoopprijs van elk product dat op onze website wordt aangeboden, is uitgedrukt in euro. De prijs omvat de btw, indien van toepassing, en alle kosten, behalve eventuele leveringskosten en aanvullende garantie.

Voor de verzending van de bestelling worden leveringskosten aangerekend. Tenzij anders vermeld op de productfiche, worden deze kosten berekend volgens de tarieventabel op onze pagina leveringskosten, naargelang de bestemming. Dit bedrag wordt u trouwens ook meegedeeld in uw winkelwagentje. De volledige prijs, inclusief deze kosten, vindt u in het overzicht van het winkelwagentje voor de validering.

In sommige gevallen, beschreven in deze tabel, worden deze leveringskosten niet aan de klant aangerekend bij de eerste verzending.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk ogenblik te wijzigen.

De prijzen op uw bestelling na validering en registratie ervan, zijn de prijzen die op de dag van de bestelling in de catalogus worden vermeld. Ze zijn vast en definitief: wanneer de prijzen enkele dagen na de bestelling dalen, kunnen we u in geen geval het verschil terugbetalen; wanneer de prijzen stijgen, verbinden we ons ertoe om te verkopen aan de prijs die geldt op de dag van de bestelling.

Verkoop zonder btw aan niet btw-plichtigen is alleen mogelijk voor zover vooraf bewijsstukken worden voorgelegd.

Wanneer een offerte wordt gegeven, blijft het aanbod een week geldig tenzij anders vermeld.


7. Invoerkosten en -taksen

Niet toepasbaar.


8. Modaliteiten voor de bestelling

8.1. Beschrijving van de producten


De video’s en foto’s die onze producten afbeelden, zijn niet contractueel. We doen ons uiterste best om de informatie op deze website up-to-date en correct te houden. Soms is bepaalde informatie echter onjuist, weggelaten of niet up-to-date.

De voornaamste kenmerken van het product worden beschreven op de productpagina. Deze pagina bevat meestal een of meer foto(’s) van het product en de bijzondere kenmerken ervan.

Een perfecte gelijkenis met de fysieke producten is niet gegarandeerd. De foto’s en afbeeldingen illustreren, ter staving van de tekst, de producten die op de website worden aangeboden en hebben geen contractueel karakter. De uitgever van deze website is dus niet aansprakelijk wanneer de kenmerken van de voorwerpen verschillen van de beelden op de website of als deze laatste verkeerd of onvolledig zijn. We vragen u om u te baseren op de teksten over de kenmerken in de cataloguspagina’s. We trachten deze zo getrouw mogelijk te beschrijven. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële vergissing, een tikfout of een andere onopzettelijke vergissing of nalatigheid in de informatie op de website. We vestigen de aandacht erop dat de producenten de technische samenstelling van de referenties zonder kennisgeving kunnen wijzigen.

8.2. Beschikbaarheid van de producten


Elke productfiche bevat informatie over de voorraad. In geval van uitputting, vragen we een e-mailadres om u te waarschuwen zodra het product weer in voorraad is.

De aangeboden producten zijn de producten die in de catalogus op de website staan. Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

U wordt op de website onmiddellijk ingelicht of het product in voorraad is. De voorraadtoestand wordt dagelijks bijgewerkt. Wanneer een product niet in voorraad is, kunt u een e-mailformulier invullen om een bericht te ontvangen zodra het product weer in voorraad is.

Wanneer de voorraad van het gewenste product echter uitgeput raakt tussen het ogenblik van uw bestelling en de bijwerking van de voorraadtoestand, kunnen we u een product bezorgen met een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Wanneer u in dat geval uw herroepingsrecht uitoefent, dragen wij de terugzendkosten. U kunt in elk geval de verkoop annuleren en de terugbetaling vragen.

Voor de producten die niet in onze magazijnen worden opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.


9. Een bestelling plaatsen

U hebt een account op onze website nodig om een bestelling te plaatsen. De bestelling wordt geplaatst op het moment waarop u een betaalwijze kiest.

Bij zijn eerste bestelling op onze website kan een nieuwe klant een klantenaccount, een identificatiecode en een wachtwoord aanmaken. (Zie gebruiksvoorwaarden, artikel 4). Wanneer u al een account hebt, kunt u gewoon inloggen met uw identificatiecode en uw wachtwoord. Bij het valideren van een bestelling wordt u naar uw account geleid via een beveiligde verbinding waar de inhoud van uw bestelling wordt herhaald. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat u verschillende gegevens hebt ingevoerd en na definitieve validering.

Wanneer u instemt met deze algemene voorwaarden door het vakje aan te vinken en op de knop ‘de bestelling plaatsen’ klikt, is de verkoop gesloten (aanvaarding van het product en de prijs).

De aanvaarding van uw bestelling (ontvangstbewijs) wordt dan bevestigd met een automatisch gegenereerde e-mail, verzonden door onze website naar het e-mailadres dat werd vermeld bij het aanmaken van de klantenaccount of het plaatsen van de bestelling.

De factuur wordt bij deze tweede e-mail of bij het pakje gevoegd.

We kunnen een bestelling weigeren wanneer blijkt dat u van plan bent om de nieuwe producten zonder onze toestemming verder te verkopen, in geval van een poging tot fraude of een onopgelost geschil op het moment van de bestelling of wanneer de bestelling wordt geplaatst door een minderjarige en wij niet de zekerheid hebben dat de wettelijke vertegenwoordiger ermee instemt. Dit is ook van toepassing in geval van een kennelijk onjuiste beschrijving van een product in de onlinecatalogus of de prijs ondanks de aandacht die we besteden aan de juistheid van de informatie. We brengen u daarvan op de hoogte met een e-mail en preciseren de reden van de weigering.


10. Betaalmodaliteiten

Wanneer u onmiddellijk betaalt, wordt uw bestelling sneller klaargemaakt.

We vestigen uw aandacht erop dat de reglementering bepaalt dat u verplicht bent om de geplaatste bestelling te betalen wanneer u op de knop ‘bestelling valideren en betalen’ klikt.

De gebruiker kan met een debetkaart of met een kredietkaart betalen.

 

Om de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en voor een betere dienstverlening, vragen we u de aankoopprijs te betalen op het moment waarop u de onlinebestelling plaatst.

Er worden geen extra kosten aangerekend wanneer u online betaalt.

Betalingen met een bankkaart gebeuren met beveiligde transacties, verstrekt door een aanbieder van een online betaalplatform. Wij hebben geen toegang tot gegevens over uw betaalmiddelen. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank of aan de betalingsaanbieder die uw betaling ontvangt.

In geval van betaling met een bankoverschrijving begint de leveringstermijn die in het volgende artikel wordt beschreven, pas te lopen vanaf het moment dat onze bank de betaling van de bestelling definitief ontvangen heeft.

Wanneer we de betaling niet uiterlijk 7 werkdagen na de datum van de onlinebestelling hebben ontvangen, kunnen we de bestelling automatisch annuleren.


11. Annulering van een recente bestelling

U kunt een bestelling annuleren. Wanneer ze al verzonden is, moet u het pakje weigeren zonder het te openen.

Om een recent geplaatste bestelling te annuleren, neemt u contact met ons op en vermeldt u de facturatienaam op de bestelling en het nummer van de bestelling.

De bestelling wordt gratis geannuleerd voor zover ze nog niet werd klaargemaakt. Wanneer de bestelling al verzonden werd, kan ze alleen nog geannuleerd worden door het pakje te weigeren zonder het te openen. Het is mogelijk dat terugzendkosten worden afgetrokken van de terugbetaling.

We preciseren voor de professionals dat geen enkele eenzijdige annulering van een bestelling wordt aanvaard zonder onze voorafgaande toestemming en dat de bestellingen die rechtstreeks door de koper worden verzonden of die door onze vertegenwoordigers worden overgemaakt, ons alleen verbinden voor zover ze schriftelijk werden aanvaard.


12. Levering

Leveringstermijn


Onze leveringstermijn is afhankelijk van de plaats waar u woont en van de vervoerder die de levering uitvoert. Wanneer we een probleem vaststellen waardoor we de wettelijke maximumtermijn van 30 kalenderdagen niet kunnen nakomen, wordt u gewaarschuwd.

De levering gebeurt op het adres dat u vermeldde bij het plaatsen van de bestelling. Er wordt geleverd van maandag tot vrijdag, tijdens de normale kantooruren.

Tenzij anders vermeld op de website tijdens de bestelling of in de beschrijving van de bestelde producten, verbinden we ons ertoe om de producten binnen Europa te leveren binnen een wettelijke termijn van 30 kalenderdagen.

In België en de aangrenzende landen leveren we binnen 4 werkdagen, in de andere Europese landen (behalve eilanden en berggebieden) bedraagt de termijn 4 à 6 werkdagen.

Wanneer de vervoerder ons een vertraagde verzending of een ander probleem dat vertraging tot gevolg kan hebben, meldt, brengen we u daarvan op de hoogte met een e-mail en delen u de vermoedelijke wachttijd mee en/of stellen u een alternatief voor. Wanneer u niet binnen 7 werkdagen op deze e-mail reageert, wordt de verkoop ontbonden.

In elk geval kan alleen tijdig worden geleverd voor zover de koper zijn verplichtingen tegenover de verkoper nagekomen is, ongeacht de reden.

In geval van vertraagde levering


Breng ons onmiddellijk op de hoogte van een vertraagde levering zodat we een onderzoek kunnen openen en uw pakje kunnen terugvinden of u terugbetalen.

Wanneer de voor het land van bestemming vermelde gebruikelijke leveringstermijn met meer dan 3 werkdagen overschreden is, wordt de klant verzocht de verkoper daarvan op de hoogte te brengen zodat deze laatste intern een onderzoek kan instellen bij de vervoerder en, naargelang de ontvangen informatie, een nieuwe termijn kan meedelen of kan overgaan tot een nieuwe verzending op zijn kosten (de koper kan dit weigeren en de terugzending vragen als de eerste zending ondertussen is aangekomen) of tot terugbetaling.

Wanneer de nieuwe termijn niet wordt nagekomen of duidelijk onredelijk is, kan de consument – binnen uiterlijk 30 dagen – de ontbinding van de verkoop vragen. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

In geval van ontbinding of gebrek aan reactie op een e-mail waarin een vertraging / uitputting van voorraad wordt meegedeeld, wordt het bedrag van de niet-geleverde producten binnen 14 dagen aan de consument terugbetaald. Onderhavige clausule is niet van toepassing wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht met betrekking tot de voorbereiding van de bestellingen of de levering (zie artikel over de aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene verkoopvoorwaarden). In dat geval verbindt de klant zich ertoe om geen vervolging in te stellen tegen de verkoper en zal hij zich niet beroepen op de ontbinding van de verkoop die in onderhavig artikel wordt beschreven.

Overdracht van aansprakelijkheid


We wijzen erop dat de reglementering bepaalt dat het risico van verlies of beschadiging van de producten wordt overgedragen op het ogenblik waarop u (of de persoon die u gemachtigd hebt) het product fysiek in ontvangst neemt.

In geval van defect vastgesteld bij de levering


Uw pakje wordt passend verpakt en is verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Controleer de toestand van uw pakje bij de ontvangst en weiger het als u twijfelt aan de toestand of aan de inhoud ervan.

Uw aankopen worden zorgvuldig verpakt met beschermend materiaal. De aandacht die we aan de verpakking besteden, laat ons toe een levering in de beste omstandigheden te bieden.

De verzonden producten worden gratis verzekerd tegen beschadiging en diefstal tijdens het vervoer. U moet dus de integriteit van uw bestelling en van alle artikelen bij de ontvangst van het pakje controleren in aanwezigheid van de persoon die leverde om eventueel voorbehoud te maken.

Wanneer u een gebrek aan de buitenzijde van het pakje (scheuren, sporen van vocht, … of een andere beschadiging) vaststelt of wanneer u twijfelt aan de toestand of de inhoud van de bestelling, moet u de goederen bij ontvangst weigeren. De klant moet elk gebrek op de bestelbon vermelden met een handgeschreven voorbehoud, ondertekend door de klant. Een geweigerd product moet volledig en in de originele verpakking aan de vervoerder worden teruggegeven. Wanneer u deze voorschriften niet naleeft, moeten we uw verzoek tot uitoefening van het recht om te weigeren niet inwilligen.

Bij afwezigheid

De transporteur kan met u contact opnemen via telefoonnummer of e-mailadres dat u hebt doorgegeven. Als de transporteur de zending niet kan afleveren, kunt u met hem contact opnemen met behulp van het nummer en de referentie die staan vermeld op de kennisgeving van doorgang.

Er zijn meestal meerdere mogelijkheden waarop u uw pakket kunt ontvangen:

· Een tweede levering vragen op hetzelfde adres maar op de datum van uw keuze.

· Een levering vragen op een nieuw adres naar keuze (met als gevolg meestal één werkdag vertraging).

· De transporteur toelating geven het pakket in uw afwezigheid, op een afgesproken plaats bij u thuis, achter te laten.

· Het pakket ontvangen in een afhaalpunt van de transporteur (check de kennisgeving om de vertraging te kennen die dit met zich meebrengt). In dit geval zal men het pakket niet opnieuw trachten af te leveren.


Als het pakket ondanks deze mogelijkheden niet in ontvangst wordt genomen :

Als de leveringsdienst ons het pakket terugbezorgt, zullen wij u via e-mail contacteren om verdere afspraken te maken. Heeft u het pakket ten onrechte geweigerd of was u afwezig ten tijde van de levering, en heeft u het pakket niet binnen de gestelde termijn bij de transporteur afgehaald, dan kunt u vragen om het pakket opnieuw te versturen zodra u de verzendkosten heeft betaald, die een nieuwe verzending met zich meebrengt. Deze kosten zullen ook moeten worden betaald voor bestellingen waarvoor de verzendkosten gratis waren.

13. Herroepingsrecht


U hebt het recht om ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de levering – zonder sanctie noch opgave van reden – op de hoogte te brengen dat u afziet van de aankoop. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, gaan we over tot terugbetaling.

In overeenstemming met de richtlijn 2011/83/UE van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten hebt u het recht om ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst op de hoogte te brengen dat u afziet van de verkoop. Dit heeft geen sancties tot gevolg (behalve de verzendkosten die u moet dragen) en u moet geen reden opgeven.

U kunt dit herroepingsrecht uitoefenen via onderstaand herroepingsformulier of schriftelijk met de ondubbelzinnige vermelding dat u de overeenkomst en de betrokken artikelen wenst te herroepen.

Wanneer we het document ontvangen, melden we binnen 3 werkdagen de ontvangst ervan.

Wanneer u minder dan 3 werkdagen voor de verstrijking van de herroepingstermijn overgaat tot herroeping of wanneer er geen ontvangstbewijs is, moet u ervoor zorgen dat dit schriftelijk document wordt overgemaakt met een middel dat de goede ontvangst ervan garandeert.

De artikelen moeten ons zonder buitensporige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van de herroeping worden terugbezorgd.

Wij raden u aan om het pakje te verzekeren tegen verlies door de vervoerder of ten minste te kiezen voor een tracering van het pakje.

De overige terugzendmodaliteiten worden beschreven in het artikel ‘Terugzending van producten’.

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, wordt de terugbetaling uitgevoerd met het middel dat voor de aankoop werd gebruikt (tenzij we een ander middel overeenkomen). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. Wanneer het product niet binnen de termijn van 14 dagen wordt ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld tot u een bewijs van terugzending van het pakje overmaakt.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit product vast te stellen. 

Standaardformulier voor de herroeping


Ter attentie van LANAFORM, rue de la Légende, 55, 4141 Louveigné, België (info@lanaform.com)

Naam, voornaam en adres van de klant:

Datum van de aanvraag:

Onderwerp: Herroeping

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht, bepaald in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, voor de overeenkomst die betrekking heeft op de bestelling die bij uw bedrijf werd geplaatst op de website www.birkenstock.be en met betrekking tot het volgende:

Datum van de bestelling en referentienummer:

Bedrag inclusief btw:

Rekenend op uw volledige medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Datum en handtekening:

14. Waarborg en klantenservice

Onze producten genieten van een waarborg. Voor u ons een product voor herstelling terugzendt, verzoeken we u contact met ons op te nemen voor een retourbon en onze schriftelijke toelating. Het is mogelijk dat we u doorverwijzen naar een erkend servicepunt in uw buurt. Schade als gevolg van een verkeerd gebruik van ons product is niet door de waarborg gedekt.

Al onze verkochte artikelen genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie, de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en de 2-jarige producentengarantie (behalve verbruiksgoederen).

De conformiteitsgarantie kan worden aangesproken in geval van een gebrek op de dag waarop het product in bezit wordt genomen en we staan in voor elk conformiteitsgebrek dat binnen een termijn van twee jaar na de inbezitneming opduikt. Wanneer het gebrek binnen 6 maanden na de levering wordt vastgesteld, wordt in aanmerking genomen dat het gebrek bestond op het moment van de levering, tenzij de verkoper het tegendeel bewijst. Na deze termijn van 6 maanden moet de klant aantonen dat het gebrek bestond op het ogenblik van inbezitneming van het goed.

U kunt aanspraak maken op de waarborg voor verborgen gebreken wanneer de gebreken niet aanwezig waren bij de aankoop, voor de aankoop bestonden (en dus niet het gevolg zijn van de normale slijtage van het product bijvoorbeeld) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ongeschikt maken voor het normale gebruik of dit gebruik zodanig verminderen dat u het product niet zou hebben gekocht of het niet voor die prijs zou hebben gekocht als u op de hoogte was geweest van het gebrek).

Opgelet: de waarborg is niet van toepassing op de herstelling van schade na levering te wijten aan een externe oorzaak (vb.: val, schok, oxidatie, schade die verband houdt met een schadegeval, …) of een fout van u als gevolg van – inclusief naar niet beperkt tot – gebruik dat of installatie die niet voldoet aan de specificaties van de producent, gebruik dat de instandhouding van het product aantast, commercieel of collectief gebruik of gebruik van onaangepaste toebehoren. Zijn eveneens uitgesloten van garantie: gewijzigde en/of herstelde producten, producten die door u of door een niet door de leverancier erkende derde werden geïntegreerd of toegevoegd, vervanging van onderdelen, toebehoren of verbruiksgoederen die regelmatig vervangen moeten worden.

Wanneer de producten niet overeenstemmen met de informatie die werd meegedeeld bij het aanbieden van de producten op de website of in geval van verborgen gebreken, worden ze vervangen of terugbetaald naargelang de beschikbaarheid van soortgelijke producten en naargelang uw wensen.

Op straffe van verval moeten klachten zo snel mogelijk na de vaststelling van een gebrekkig of niet-conform product (wanneer het defect zichtbaar is bij de levering bedraagt deze termijn maximum 7 dagen) per post of per e-mail worden overgemaakt aan de verkoper via zijn contactgegevens. U moet dit probleem gedetailleerd beschrijven en alle elementen toevoegen die toelaten om de geldigheid van de klacht op een correcte manier te bepalen (zoals foto’s als bewijs).

Na validatie van de klacht vragen we u het defecte product terug te bezorgen voor het vervangen wordt. In dat geval stuurt u ons het product op onze kosten terug via het door ons aangegeven vervoersysteem.

Na ontvangst, wordt het geruild (zie terugzendmodaliteiten in het artikel ‘terugzending van producten’). Als het product niet kan worden geruild (verouderd product, uitputting van de voorraad, …) trachten we een vergelijkbaar product met ten minste dezelfde kwaliteit aan te bieden. Als dat niet het geval is, betalen we u terug, rekening houdend met een evenredige waardevermindering (percentage tussen de gebruiksduur en de gewoonlijke levensduur van het gekochte product, contractueel vastgesteld op 5 jaar).

15. Terugzending van de producten in geval van her-roeping / uitoefening van de wettelijke garantie

Neem voor de terugzending contact met ons op. Zorg voor een passende verpakking om het teruggezonden product te beschermen. Opteer voor een trackingdienst van het pakje bij de vervoerder.

Een terugzending vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wanneer u het herroepingsrecht uitoefent, draagt u de terugzendkosten. Wij dragen deze kosten wanneer de wettelijke garantie wordt aangesproken.

Om het verzoek correct te behandelen, vragen we u om in het pakje een kopie van de factuur bij te voegen.

Een product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet naar bovenstaand postadres, voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, volledig (met alle toebehoren en eventuele begeleidende documenten) en in perfecte staat worden teruggezonden. Alle toebehoren, als die er zijn, moeten meegezonden worden.

We vragen u om een passende verpakking te kiezen (wanneer de oorspronkelijke verpakking niet werd bewaard) en de teruggezonden artikelen in de verpakking te beschermen op dezelfde manier als bij de levering.

Wanneer u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet, verliest u het recht op herroeping/garantie en wordt het product op uw kosten naar u teruggestuurd. Elk defect als gevolg van onhandigheid of verkeerde manipulatie door u kan ons niet aangerekend worden.

Wanneer het teruggezonden pakje ons niet bereikt, zijn we niet verplicht tot ruilen/terugbetaling (of kosteloze herstelling wanneer de garantie wordt ingeroepen), tenzij u bij de vervoerder opteerde voor een oplossing met tracking van het pakje.

16. Kader van de voorwaarden – Wijziging van de voorwaarden

Onze voorwaarden worden gearchiveerd. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden. Elke bepaling is individueel geldig. De gebruikte taal is het Frans.

Wanneer een bepaling van de algemene verkoopvoorwaarden onwettig, nietig of niet toepasbaar is, staat deze bepaling los van de voorwaarden en heeft ze geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen.

Onderhavige bepalingen beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of huidige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar door de gebruiker en deze laatste kan ze niet in sublicentie geven.

Wanneer een of verschillende bepalingen van onderhavige voorwaarden niet worden toegepast, geldt dat niet als een afstand van deze voorwaarden.

In gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de algemene voorwaarden kan een gedrukte versie van de voorwaarden en van alle elektronische kennisgevingen worden gevraagd.

Partijen komen overeen dat alle briefwisseling in verband met onderhavige algemene voorwaarden in het Frans moet worden opgesteld.

We kunnen onderhavige voorwaarden op elk moment wijzigen. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op de dag van uw onlinebestelling. We verbinden ons er uiteraard toe om al onze oudere versies van de algemene voorwaarden te bewaren en ze u op eenvoudig verzoek te bezorgen.

17. Bewaring en archivering van de bewijzen en transacties

Wij houden onze mededelingen, bestellingen en betalingen bij.

De digitale databanken (zoals van mededelingen, bestellingen of andere transacties tussen de partijen, betalingen en facturen) in onze computersystemen en in die van onze partners worden in redelijke veiligheidsomstandigheden, op een betrouwbare en duurzame drager bewaard zodat ze een getrouwe en duurzame kopie zijn. Ze worden in aanmerking genomen als bewijzen van mededelingen, bestellingen en betalingen tussen partijen, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Het e-mailverkeer tussen het door u meegedeelde adres en het adres dat hierboven wordt vermeld, is een betrouwbaar schrijven tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

18. Modaliteiten en termijn voor klachten over de contractuele documenten

Stuur ons een e-mail als u een vraag hebt. Uw klachten moeten ons uiterlijk 365 dagen na het optreden van het probleem dat aan de basis van de klacht ligt schriftelijk worden meegedeeld.

Stuur ons een e-mail als u een vraag of een opmerking hebt over de prijsmodaliteiten, de modaliteiten voor ontbinding of de overige algemene voorwaarden.

Elke opmerking over onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het beleid over persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en persoonlijk, met een aangetekende of gecertifieerde brief, via een op Europees niveau erkend koeriersbedrijf met trackingsysteem of met een e-mail aan bovenstaand adres worden overgemaakt met vermelding van uw naam, voornaam, gegevens en het voorwerp van het bericht.

Een klacht die verband houdt met het gebruik van de website, de pagina’s van de website op eventuele sociale netwerken, moet binnen 365 dagen nadat het probleem dat aan de basis van de klacht ligt, ontstond, worden ingediend ongeacht andersluidende wetten of rechtsregels. Wanneer de klacht niet binnen 365 dagen wordt ingediend, is ze onherroepelijk onontvankelijk.

19. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Het Belgische recht is van toepassing op uw aankopen. Voor een rechtszaak wordt ingeleid, kan bilateraal naar een minnelijke oplossing worden gezocht. Er kan ook een beroep worden gedaan op een professionele bemiddelaar.

Toepasselijk recht


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, tenzij internationaal juridisch anders bepaald.

Minnelijke schikking


Voor zover er geen bepalingen van openbare orde zijn, kunnen alle geschillen in het kader van de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden – voor een rechtsvordering wordt ingesteld – voor beoordeling aan ons worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken tot minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten.

Consumentenbemiddeling

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht verwijzen we onze klanten-consumenten – in het kader van geschillen die niet rechtstreeks minnelijk konden worden opgelost – naar het onlineplatform van de Europese commissie voor het oplossen van consumentengeschillen: www.ec.europa.eu/odr. Deze officiële website toont de werking van de buitengerechtelijke oplossingssystemen, laat toe om online een klacht in te dienen en somt de erkende instanties om geschillen op te lossen op.

Voor de Belgische consumenten biedt de ‘Consumentenombudsdienst’ een neutrale en kosteloze dienstverlening.

Gegevens van de Belgische Consumentenombudsdienst:

  • North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Brussel.
  • : 02 702 52 20
  • Fax : 02 808 71 29