Recht op intrekking

De consument heeft het recht om Lanaform mee te delen dat hij afziet van de verkoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product.

De koper moet zijn wens af te zien van de verkoop per e-mail meedelen (info@lanaform.com).
LANAFORM zal enkel ingaan op de wens van de koper om van de aankoop af te zien indien de oorspronkelijke verpakking van het product intact is gebleven, onder meer indien ze nog verzegeld is, en indien het product zelf niet gebruikt of beschadigd werd.
Op dat moment en zodra de koper heeft voldaan aan de termijn beschreven in bovenstaande paragraaf krijgt hij een retourmachtigingsnummer toegewezen. Bij terugzending van een pakje en nadat LANAFORM per mail en binnen de hierboven beschreven termijnen op de hoogte werd gebracht, zijn de retourkosten voor het pakje altijd voor rekening van de klant. De klant wordt gevraagd om de teruggestuurde artikelen met de grootste zorg te beschermen.

Om u het leven gemakkelijker te maken bij het terugsturen van een artikel stelt LANAFORM voor u terug te betalen met een overschrijving op uw bankrekening. Om van deze praktische, veilige en snelle dienst te kunnen genieten, volstaat het om uw bankrekeningnummer op te geven op het verzendingsborderel dat bij de teruggestuurde artikelen zit. Wij voeren dan de overschrijving zo snel mogelijk (maximum 30 dagen) uit na het moment waarop LANAFORM daadwerkelijk kennis nam van de wens om af te zien van de aankoop en nadat de producten werden teruggestuurd naar LANAFORM. De verzendingskosten van het pakje worden niet terugbetaald.

We herinneren nogmaals aan onze leveringsvoorwaarden: Uw aankopen worden met de grootste zorg verpakt met behulp van beschermende materialen. Dankzij de aandacht die wij besteden aan de verpakking kunnen wij zorgen voor een levering in de beste omstandigheden..

De verzonden producten worden gratis verzekerd tegen beschadiging en diefstal tijdens het transport.

U moet zich dan ook verzekeren van de integriteit van uw bestelling en alle artikelen die daar deel van uitmaken vanaf de ontvangst van het pakje en in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert teneinde desgewenst een voorbehoud te uiten.

Bij misbruik bij het terugsturen behoudt LANAFORM N.V. het recht om een latere bestelling te weigeren. 

Voor vragen over de modaliteiten voor het afzien van de aankoop kan de klant een mail sturen naar info@lanaform.com